Viktiga telefon-nummer

Det finns några bra telefonnummer
dit du kan ringa
om du behöver hjälp och stöd.

Kvinnofridslinjen

Ring 020 - 50 50 50

Här kan du prata i telefon
med någon som ger hjälp och stöd.

TRIS (Tjejers rätt i samhället)

Ring 0774 - 40 66 00

Här kan du prata med någon
om din familj
utsätter dig för hot eller våld.

Självmordslinjen

Ring 901 01

Här kan du prata med någon
om det känns som att du
inte vill leva längre.

Brottsofferjouren

Ring 0200 - 21 20 19.

Hit kan du ringa
och få hjälp
om du har utsatts för ett brott.