Akut hjälp

Om du är i en akut nödsituation:
ring 112.

En nödsituation är
när du snabbt behöver hjälp
från ambulansen eller polisen.

När de svarar ska du berätta
vad som har hänt,
och var du är.