Rapport: Mäns våld mot kvinnor med funktionsvariationer

Myndigheten för delaktighet
har gjort en rapport.

Den handlar om mäns våld
mot kvinnor som har funktionsvariationer.

Kvinnor med funktionsvariationer
är särskilt utsatta för mäns våld.

Det kan handla om
att man är i en beroendeställning.
Beroendeställning betyder
att vara beroende av hjälp och stöd
i vardagen.

Utsattheten kan vara
att någon gömmer ens hjälpmedel.
Eller att någon straffar en ekonomiskt.

 

I rapporten står flera saker
som borde bli bättre. Bland annat:

 • Sex-undervisningen och träning i integritet
  i gymnasiesärskolan borde bli bättre.
   
 • Kränkande behandling
  mot barn med funktionsnedsättning i skolan
  ska sluta.
   
 • Personer med funktionsnedsättning
  som är utsatta för våld i en nära relation
  behöver mer tillgänglig information.
   
 • Socialstyrelsen borde kolla upp tillgängligheten
  i skyddade boenden.
  För att se hur tillgängligheten ser ut,
  utöver den fysiska tillgängligheten.
   
 • Personer som har funktionsnedsättning
  som har blivit utsatta för ett brott (brottsoffer)
  ska få målsägarbiträde (advokat)
  för att kunna ta tillvara sin rätt på samma villkor som andra.
   
 • Det borde utredas vilka hinder som finns
  i rättskedjan.
  Rättskedjan är alla steg
  från att du gör en polisanmälan (eller anmäls av någon)
  fram till rättegång och kriminalvård.
   
 • Trygghet kopplat till funktionsnedsättning
  borde vara med i
  den nationella trygghetsundersökningen.

Klicka HÄR för att komma till rapporten.