Film: Få hjälp av en kvinnojour

I den här filmen berättar vi
vad en kvinnojour är.

En kvinnojour ger råd och stöd
till kvinnor och tjejer 
som är utsatta för våld.

Man kan få hjälp via telefon och mail
och på samtalsmottagning. 

Många kvinnojourer har
skyddat boende.
Där kan man bo om man behöver
komma bort från sitt hem.

Titta på filmen 
så får du veta mer!

 

Behöver du hjälp? 
Ring Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

Hitta en jour nära dig: 
www.unizon.se 
www.roks.se